Kyu Graduering

Inden for IOGKF.dk afholdes der graduering 2 gange om året – i december og juni.

Gradueringen er opdelt i en kyu graduering og en sortbælte graduering. Disse er igen opdelt i en børne- graduering og en voksen graduering.

Kyu gradueringerne er tilpasset de elever man står med – således at man kan tage hensyn til deres udviklingstrin, alder og lignende. Kyu gradueringen skal afspejle hvad eleverne har arbejdet med, i den forgangne periode.

Modsat er der en 100% standart for sortbæltegradueringen, som der aldrig bliver slækket på. Der tages dog stadig hensyn til udøvernes alder og fysiske formåen.

Inden for IOGKF.dk afholdes der graduering 2 gange om året – i december og juni.

Det er aldrig let at give grader – men som udgangspunkt, får man en grad, hvis man gennemsnitligt træner minimum 2 gange om ugen, mens man får ½ grad ved træning en time om ugen.

Så er der børn der kun træner 1 gang om ugen – men er utrolig lærenemme – de kan så undtagelsesvis tildeles 1 grad – det samme gælder så dem der træner 2-6 timer om ugen, de kan så undtagelsesvis få tildelt 1½ grad. Men oftest fastholder man den ½ eller hele grad. Man bliver derfor nød til, at forholde sig til, at der vil være et stort spring i begge grad inddelinger – man kan have en pige, som træner 6 timer om ugen og er Danmarksmester, som får det samme som drengen der ”kun” træner to timer eller talentet der kun træner en time…

Det er lidt det samme som at tage et kørerkort – har man taget de fornødne kørertimer og kan man et minimum af pensum, så består man – men alle bliver ikke racerkørere af den grund.

Det er vigtigt at huske:
At man tit som forældre glemmer, at gradueringen finder sted hele sæsonen – det er altså ikke kun, hvad de præsterer på gradueringstimen, men hvad de præstere hele sæsonen på timerne, der er afgørende: Instruktøren indstiller derfor på forhånd, hvad han/hun mener eleverne skal tildeles og vi sidder så, og vurdere, om vi kan stå inde for dette – så bliver der en gang imellem ændret lidt op og ned på graderne…
Det er nødvendigvis heller ikke, hvad grad man får, der det mest afgørende – nogen gange er det også vigtigt (for eleven) hvad bælte man rent faktisk står med efter gradueringen…

Et andet problem er, at der også er stor aldersforskel på dem der er oppe: I princippet skal man derfor se gradueringerne som en proces frem mod det sorte bælte. Til børne-sortbælte gradueringen bliver man opdelt i 3 grupper: 10-12 år, 13-15 år og 16-17 år og så er der voksen grader, når man fylder 18 år.

Man får altså et sortbælte i forhold til sin alder og dermed i forhold til, hvad man kan forvente på daværende udviklingstidspunkt…Så når man sidder og graduere børn og for den sags skyld også voksne – så ser man også på, hvor de er i processen/vejen frem mod det sorte bælte.
Det vigtigste er, at holde fast i, at det er elevens egen udvikling, der er det vigtigste – ikke hvad de andre elever får tildelt . I den sidste ende, er det hele op til en selv og man har kun sig selv, at konkurrere med.