Instruktør og Kasserer
Brief info

Instruktør for ninja-holdet og voksne

1 dan.